Leveranse

Delene bør leveres noenlunde rene.  Fett, grease og olje må vaskes vekk på forhånd. 

Vi kan gjøre det, men det koster naturligvis en del ekstra, da ikke oljete deler kan tas inn i maskineriet. Større mengder lakk og maling må og gjerne fjernes før selve poleringen starter, noe som kan gjøres med glassblåsing.

Har du deler som er skadet, sprukket, slått ut stykker av gods, slik dette må sveises, slipes og pusses,  bør dette være gjort før vi starter på siste finish.

Har du deler som inneholder ett eller flere hulrom, må disse demonteres av kunde før eller etter disse poleringen. Eks. forgassere, bevegelige deler med lager og viklinger, slik ikke poleringsmiddel fra blåseprosess får sette seg i dyser og tilsvarende kanaler.

UOT kan ikke ta på seg å demontere slik deler i biter da evt. montering og innjustering kan kreve spesielle kunnskaper om produktet, og ikke minst vite hvordan dette bygges sammen igjen